Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KALNA GAVIEŠI > Izlases cirte baltalkšņu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,6 ha
Audzes sastāvs – 8Ba2B 37
Audzes krāja – apm. 70 m³

Vietas apraksts

Nogabals robežojas ar egļu jaunaudzi, vecu mistrotu mežu un izcirtumu. Augšanas apstākļi mēreni mitri. Reljefs līdzens.
Audze izveidojusies, aizaugot lauksaimniecības zemei. Šobrīd šeit redzami relatīvi vienāda vecuma baltalkšņi un biezs egļu otrais stāvs.
Audze tās novietojuma dēļ šobrīd kalpo par vēja aizsegu austrumos esošajām mežaudzēm.

Saimnieciskā darbība

2004. gadā veiktajā izlases cirtes paņēmienā izcirsti apmēram 30 m³ resnāko baltalkšņu, kas sastāda apmēram 1/3 daļu no baltalkšņu skaita šajā audzē. Baltalkšņi tika cirsti visā audzē.
Sagaidāms, ka saglabātā baltalkšņu daļa sekmēs zem to vainagiem esošo egļu augšanu, jo tiks nodrošināts neliels noēnojums, ierobežotas temperatūras svārstības un mitruma zudums. Laika gaitā notiks baltalkšņu nomaiņa ar eglēm, kuras, visticamāk, būs dažāda vecuma un lieluma.

Turpmākā apsaimniekošana

Plānojot turpmāko apsaimniekošanu, tiks ņemts vērā pieprasījums pēc baltalkšņa koksnes. Pēc apmēram 5 - 7 gadiem tiks veikta atkārtota baltalkšņu ciršana, saglabājot tikai nelielu baltalkšņu īpatsvaru, bet maksimāli saudzējot egļu otro stāvu un paaugu.