Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KRAUKĻI > Kopšanas cirte priežu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,7 ha
Audzes sastāvs – 9P1B 83 + E83
Audzes krāja – 190 m³

Vietas apraksts

Dabiskos apstākļos priežu mežos veidojas labi apgaismojuma apstākļi zemsedzē un koku stāvā. Mežaudzes parasti ir dažāda vecuma ar jaunāku koku grupām. Šādās sausās smilšainās vietās lielais egļu īpatsvars liecina par dabisko procesu – šajā gadījumā uguns ierobežošanu, kā arī barības vielu uzkrāšanos zemsedzē. Egles radītā noēnojuma un atklāto vietu trūkuma dēļ ir apgrūtināta priedes dabiskā atjaunošanās.

Saimnieciskā darbība

Lai sekmētu dažāda vecuma priežu audzes veidošanos un dabisko atjaunošanos ar priedi, divos paņēmienos – 2003. gadā un 2006. gadā – tika izcirsta egles paauga, otrais stāvs un vājākās priedes. Kopā tika izcirsts apmēram 40 m³ koksnes. Lielais sīkkoksnes apjoms tika pilnībā izmantots tūrisma infrastruktūras izveidei un uzturēšanai. Tā kā priede ir gaismas prasīga suga, ciršanas laikā tika izveidoti atklāti laukumi apmēram 0,03 - 0,04 ha platībā, kuros sadedzināta lielākā daļa ciršanas atlieku. Tas samazināja nedzīvās zemsegas slāņa biezumu un sekmēja jauno priedīšu iesēšanos.
Īpaša uzmanība tika pievērsta saskares joslai ar pārmitro mežu. Šeit ciršanas intensitāte bija neliela.

Turpmākā apsaimniekošana

Nākamais paņēmiens tiks veikts, kad radītajos atvērumos izveidosies spēcīga paauga, kas varētu notikt 10 - 15 gadu laikā. Nākamajā ciršanas reizē plānots izcirst lielāko dimensiju, kā arī neperspektīvās priedes. Ciršanas intensitāte šeit nepārsniegs 20% no audzes krājas, cērtamos kokus izvēloties ap esošiem atvērumiem un veidojot jaunu atvērumu.