Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > LEJAS KLEPERI > Kopšanas cirte egļu tīraudzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 3,8 ha
Audzes sastāvs – 8E 49 2E 34 + Os 34 Ba 24
Audzes krāja – 885 m³

Vietas apraksts

Mežs šeit aug sausos un mēreni mitros apstākļos, kas mainās visa nogabala platībā. Nogabala „lūzuma” vietā vairāk izteikta rietumu nogāze, tālāk uz dienvidiem – līdzens. Kopumā nogabals ir šaurs (apmēram 60 m platumā) un izstiepts. Koku vecumi dažādi. Nogabals saskaras ar lauku.

Saimnieciskā darbība

Cauri nogabala teritorijai ziemeļu - dienvidu virzienā izveidots pastāvīgais ceļš, kura malās 2008. gada ziemā grupu veidā un vienlaidus retinātas egles, kā rezultātā palikušajai audzes daļai uzlabojās augšanas apstākļi. Izzāģēti tika arī kaitēkļu bojātie koki, izveidojot jaunu atvērumu, kur sagaidāma dabiski iesējušos kociņu augšana. Kopumā nogabalā izcirsti 42 m³.

Turpmākā apsaimniekošana

Tuvākajā laika periodā sagaidāma dabiska atjaunošanās skrajākajās audzes vietās un atvērumos. Ja tomēr atjaunošanās būs nesekmīga, tiks veikta kociņu stādīšana. Paralēli pēc nepieciešamības plānota jauno kociņu kopšana.
Atkārtota pirmā stāva egļu retināšana un atvērumu veidošana/paplašināšana tiks veikta pēc 5 – 7gadiem.