Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > LEJAS KLEPERI > Audzes sastāva veidošana baltalkšņu - egļu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,5 ha
Audzes sastāvs – 10Ba 19+ E 49
Audzes krāja – 30 m³

Vietas apraksts

Audze veidojusies, aizaugot lauksaimniecības zemēm. Augšanas apstākļi auglīgi. Audzes sastāvā ir atsevišķas vecākas egles, kā arī veidojas egļu paauga. Sastopami arī atsevišķi oši, tomēr šīs sugas šobrīd nomāc baltalksnis.

Saimnieciskā darbība

2007.gadā veikta kopšanas cirte, kurā izcirsti baltalkšņi ap eglēm un ošiem. Tika izcirsti tikai tie koki, kas atrodas egļu un ošu tiešā tuvumā, un kavē to augšanu.

Turpmākā apsaimniekošana

Pieaugot baltalkšņu dimensijām, pēc saimnieciskās nepieciešamības (malkas ieguve) nākamā ciršana paredzēta pēc 5 – 10 gadiem.