Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KALNA GAVIEŠI > Kopšanas cirte egļu tīraudzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Audzes platība – 2,5 ha
Audzes sastāvs – 7E 35 3E 50
Audzes krāja – 320 m³

Vietas apraksts

Pirms apmēram 35 gadiem izcirtumā stādīta egļu audze ar vecākām iepriekšējās audzes paaugas eglēm. Audzē atrodamas mitras un sausas vietas, kopumā augšanas apstākļi auglīgi. Arī koki izvietoti blīvākās un retākās grupās. Nogabals robežojas ar diviem meža ceļiem un bērzu vidēja vecuma audzi.

Saimnieciskā darbība

Pēdējā kopšanas cirte mežaudzē veikta 1998. gadā, vienmērīgi retinot egles.

Turpmākā apsaimniekošana

Ņemot vērā egļu dimensiju dažādību, šeit plānota kopšanas cirte „no augšas” un „no apakšas”. Tas nozīmē, ka tiks izcirsti gan augšanas gaitā atpalikušie, gan daļa no lielajiem, resnajiem, savu augstāko vērtību sasniegušajiem kokiem. Izcērtot augšanas gaitā atpalikušos, tiks uzlaboti augšanas apstākļi pārējiem kokiem, bet resnāko koku izciršana nodrošinās atvērumu veidošanu, tā sekmējot dabisko atjaunošanos un uzlabos augšanas apstākļus tuvumā esošiem jauniem kokiem. Atvērumu lielums nepārsniegs 0,01 – 0,02 ha.
Audzes šķērslaukums pirms ciršanas ir 25 m²/ha, savukārt izcērtamo koku – 4-5 m²/ha, kas ir apmēram 20% no mežaudzes krājas.