Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu saimniecības > KRAUKĻI
„KRAUKĻI”
Limbažu rajons, Salacgrīvas pilsētas lauku teritorija

Edmunds Birkenbergs

Profesionāls mežkopis Edmunds Birkenbergs, kura īpašums atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, apliecina, ka „mežs ir ne vien koksnes ražotājs, bet arī tūrisma objekts. Tādēļ, iztēlojoties kā tas patiks maniem viesiem, īpaši svarīga ir estētika un dabas daudzveidības saglabāšana.” Tāpat saimniekam mežs dod pietiekami daudz koksnes, lai izbūvētu iecerētos tūrisma objektus un labiekārtotu viesu māju.

Saimniecības

KRAUKĻU meža raksturojums

„Kraukļu” meža īpašums atrodas Svētupes labajā krastā. Mežs lielākoties ir sauss, un tajā izveidojušās priežu, retāk – bērzu un egļu audzes, bet staignākajās vietās – bērzu un melnalkšņu audzes. Liela daļa meža radusies pēdējo 30 gadu laikā, aizaugot lauksaimniecības zemēm.

Demonstrējumu saimniecībā iespējams aplūkot veiktās izlases un kopšanas cirtes dažādu koku sugu un vecuma mežaudzēs, kā arī izlases cirtes plānojumu stāvās nogāzēs.