Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu saimniecības > KALNA GAVIEŠI
„KALNA GAVIEŠI”
Cēsu rajons, Skujenes pagasts

Ziedonis Vilciņš

Ziedonis Vilciņš ir darbīgs un aktīvs saimnieks – mostas agrāk par citiem. Viņam netrūkst vēlmes mācīties, un savā pieredzē viņš labprāt dalās ar citiem.
Mežs „Kalna Gaviešos” ir galvenais ienākumu avots. Interese par koku ciršanu izlases veidā radusies pēc kailciršu mēģinājuma. „Pavērās absurds skats,” stāsta Ziedonis. „Daļa nevajadzīga materiāla tā arī palika mežā. Tad man ienāca prātā doma – varbūt to var darīt arī citādi, veltīgi necērtot kokus, kurus nevar izdevīgi pārdot, bet vienkārši atstājot tos augam.”

Saimniecības

KALNA GAVIEŠU meža raksturojums

Mežs atrodas paugurainā vietā, sastopamas gan sausas un auglīgas vietas, gan ļoti staigni pazeminājumi. Pārstāvēto koku sugu dažādība visā meža īpašumā un mežaudzēs ir liela – egļu, bērzu, baltalkšņu audzes, retāk – melnalkšņu, apšu un priežu.

Demonstrējumu saimniecībā iespējams aplūkot veiktās cirtes dažādu koku sugu un vecuma mežaudzēs