Sākums

Šis materiāls ļauj jums izzināt Pasaules Dabas Fonda demonstrējumu teritorijas un izlases un kopšanas cirtes iespējas un riskus dažādos meža augšanas apstākļu tipos. Tas atklāj saimnieku pieredzi, strādājot ar izlases cirtes metodēm jau vairāk kā piecus gadus. Materiāls sniedz vērtīgus padomus videi draudzīgā meža apsaimniekošanā.

Latvijā ir četras Pasaules Dabas Fonda demonstrējumu saimniecības, kur praksē ir iespēja iepazīties ar izlases cirtes un kopšanas cirtes pielietojumu. Mācību un pieredzes apmaiņas teritorijas izveidotas ar pašu saimnieku iniciatīvu un līdz šim uzņēmušas vairākus tūkstošus interesentu.

Demonstrējumu teritoriju izveidošanu un praksē iegūtu atziņu publicēšanu atbalstījuši: WWF un IKEA sadarbības projekts par atbildīgas mežsaimniecības veicināšanu (vairāk informācijas: www.panda.org/forest4life), Meža attīstības fonds, Latvijas vides aizsardzības fonds.