Sākums > Izlases un kopšanas cirtes dažādos meža tipos > Slapjš lapu koku mežs
Slapjš lapu koku mežs

Melnalkšņu meži sastopami avoksnainās vietās, kas veidojušās pauguru ieplakās, pazeminājumos, arī plašās zemieņu teritorijās un purvu malās – dumbrāja un liekņas augšanas apstākļu tipos.
Melnalkšņu meži ir pastāvīgi mitri, un koki veido ļoti spēcīgu sakņu sistēmu, tāpēc uguns un vēja ietekme šādā mežā nav ievērojama. Galvenais pārmaiņu cēlonis ir regulārās ūdens līmeņa svārstības, kas var izraisīt nelielu koku daļu nokalšanu. Melnalkšņu mežu atvērumos parasti notiek dabiskā atjaunošanās ar melnalksni – sugu, kura vislabāk aug šādos apstākļos.
Ciršanas plānošanu jāveic ļoti uzmanīgi, paredzot nelielas, apmēram 0,01 – 0,03 ha lielas izcērtamo koku grupas. Ja nepieciešams, cērt arī atsevišķus kokus, kas drīzā laikā varētu zaudēt saimniecisko vērtību. Ja mistrojumā ir egles, kuras sasniegušas savu augstāko vērtību, vispirms ciršanai jāizvēlas tās.
Ciršanas intensitātei vienā reizē nevajadzētu būt lielākai par 15 % no audzes kopējās krājas. Ciršana atkārtojama pēc 5 – 10 gadiem. Meža izstrādes darbi veicami ziemā, labos sasaluma apstākļos.